Kancelaria prawnicza w Poznaniu — zakres usługBiznes i Finanse 

Kancelaria prawnicza w Poznaniu — zakres usług

Poszczególni prawnicy mają różne kompetencje, czasem szersze, w innych przypadkach zaś węższe. Gdy zaś chodzi o kancelarie prawnicze, zazwyczaj ich założyciele dbają, by ich szeregi zasilali specjaliści z różnych obszarów prawa. Dzięki temu zapewniają kompleksową pomoc, co jest istotne choćby z tego względu, że czasem obszary prawa przenikają się. Sprawdź, jakie usługi mają kancelarie prawnicze w Poznaniu.

Przede wszystkim sprawy rodzinne

Podaż usług prawniczych jest oczywiście ściśle związana z popytem na nie. Najczęściej prowadzone są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, na czele z rozwodami i postępowaniami towarzyszącymi, jak ustalenie opieki nad dziećmi i alimentów czy podział majątku. Wiele kancelarii i prawników specjalizuje się typowo w tych zakresach, gdyż popyt jest naprawdę olbrzymi —  nic dziwnego, skoro statystyki mówią, że w ten sposób zakończy się nawet połowa zawartych małżeństw! W dodatku adwokaci tacy są wybierani uważnie, na co pozwala między innymi często brak pośpiechu —  inaczej niż choćby w przypadku spraw karnych. Co więcej, bardzo ważne jest, by wybrać zręcznego prawnika, zwłaszcza kiedy przewiduje się, że rozwód i towarzyszące mu postępowania będą prawdziwą batalią przed sądem —  o orzeczenie o winie, majątek i opiekę nad dziećmi.

Kancelaria prawnicza w Poznaniu —  jakie jeszcze sprawy prowadzi?

Jedne obszary prawa są bardziej znane niż inne. Warto pamiętać, że kancelarie prawnicze w Poznaniu oferują pomoc nie tylko przy rozwodach, spisywaniu testamentu czy opiniowaniu umów, ale też w rzadziej spotykanych sytuacjach, jak choćby:

  • rozboje, zabójstwa, gwałty, molestowanie seksualne i inne sprawy z zakresu prawa karnego,
  • mobbing, spory w ramach prawa pracy,
  • fałszerstwa, podrabianie dokumentów,
  • wykroczenia, jak prowadzenie auta pod wpływem środków odurzających.

Poza tym do prawników można zgłosić się na przykład wtedy, gdy chce się ubezwłasnowolnić bliską osobę, czy to z powodu jej uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, czy kiedy na przykład jest w podeszłym wieku i wykazuje objawy otępienia, przez co nie może sama o siebie zadbać i o sobie decydować.

Wybierz odpowiednią kancelarię

Wybór odpowiedniego prawnika do prowadzenia sprawy jest niezbędny. Czasem lepszą opcją będzie kancelaria zatrudniająca różnych specjalistów, a w innym przypadku —  prawnik bądź firma specjalizujące się w wąskiej dziedzinie prawa.

Czytaj również